Ugradnja

Cijena ugradnje ovisi o stvarnom utrošku materijala, te o izvedivosti postavljanja klima uređaja.

Cijena osnovne ugradnje klima uređaja je 200,00 KM + PDV.

Osnovna ugradnja klima uređaja podrazumijeva ugradnju  pri čemu maksimalna dužina cijevi iznosi do 2 metra, te visinu na koju se postavlja vanjska jedinica do maksimalno 3 metra.

Svaki dodatni metar cijevi se naplaćuje 30,00 KM + PDV.

Montaža iznad 3 m visine također se naplaćuje 30 KM + PDV  za svaki metar.

Ukoliko montažu nije moguće izvršiti bez angažiranja dizalice (odnosno “korpe”) kupac snosi trošak najma.

Svaki dodatni trošak koji se pojavi snosi kupac.
Svaki trošak koji se pojavi bit će prvenstveno odobren od strane kupca, te će se tek nakon toga pristupiti potrebnim radovima.